Česta pitanja

Rad platforme je zasnovan na ideji o slobodnoj razmeni znanja između učenika i predavača. Zainteresovani učenik pristupa sajtu u potrazi za privatnim časovima, koji se realizuju online, dok svaki predavač na sajtu ima svoj oglas, koji sadrži detalje o predmetu za koji je stručan, cenu i trajanje časa, kao i raspoložive termine za održavanje časa. Vreme održavanja časa može biti podložno promeni - u zavisnosti od dogovora. Oglas bi takođe trebalo da sadrži izjavu da li će trošak za korišćenje virtuelne učionice u iznosu od 100 dinara snositi predavač. Nakon realizovanog deponovanja sredstava na sajtu, može se realizovati čas, tako što će učenik odabrati predavača i termin za održavanje predmetne nastave, po ceni koju samostalno i nezavisno određuje svaki predavač za sebe. Čas se realizuje online, u kompletno interaktivnoj virtuelnoj učionici. Nakon časa, učenik obavezno ocenjuje predavača, na koji način se vrši kvalifikacija i rangiranje predavača na platformi.
Predavači koji su na platformi moraju dokazati svoj identitet, kroz sistem verifikacije, takodje imace šansu da kroz sistem rangiranja dokazu i svoju kompetentnost i kvalifikacije. Predavači su iz Srbije, sa znanjem iz različitih oblasti obrazovanja, prirodnih i društvenih nauka.
Čas se zakazuje nakon što odaberete željenog predavača, uzimajući u obzir oblast predavanja, cenu časa, reputaciju predavača na platfomi, zasnovanoj na oceni prethodnih održanih časova. Zakazivanje časova se vrši prilikom posete profilu predavača (oglasa za čas), kroz interaktivni kalendar, gde je predavač prethodno obeležio termine u kojima je slobodan da održava časove, što je prikazano različitim bojama na kalendaru. Nakon što učenik rezerviše svoj termin, moraće da sačeka potvrdu predavača, zatim će im se automatski generisati link za virtuelnu učionicu u kojoj će se održati čas, a nakon toga, dugme za ulazak u virtuelnu učionicu će postati aktivno 10min pre zakazanog termina, tada čas može da počne.
Imajući u vidu da svaki predavač zadržava pravo da slobodno raspolaže svojim rasporedom časova, kao i vremenom koje je namenio držanju časova na platformi, poželjno je svoj termin časa zakazati najkasnije 2 sata pre željenog termina časa sa predavačem.
Imajući u vidu da svaki predavač zadržava pravo da slobodno raspolaže svojim rasporedom časova, kao i vremenom koje je namenio držanju časova na platformi, poželjno je svoj termin časa zakazati najkasnije 2 sata pre željenog termina časa sa predavačem.
Postoji uslov da, čas ne može da traje kraće od 20min kao niti da traje duže od 120min. Trajanje časova ne određuje sajt ecasovi.rs, već predavač nezavisno ili u dogovoru sa učenikom, u zavisnosti od nivoa znanja i uzrasta učenika, kognitivnim mogućnostima, kompeksnosti gradiva, kao i raspoloživim sredstvima učenika.
Kako će se časovi u celosti realizovati u okviru kompletno interaktivne virtuelne učionice, nije potrebna dodatna oprema u tehničkom pogledu, možete koristiti slušalice ukoliko želite da postignete bolji fokus i da Vam buka okoline ne skreće pažnju sa učenja. Maloletni učenici mogu koristiti web kameru samo uz prethodnu saglasnost roditelja. Predavači treba da obezbedi sebi web kameru, slušalice i mikrofon.
U slučaju da tražite određenu oblast za izučavanje, naša preporuka je da prvo pregledate sve oblasti iz kojih su ponuđeni časovi. Kada pronađete željenu oblast i odaberete predavača, prvi korak će biti inicijalna informativna procena Vašeg nivoa znanja i pravljenje individualnog programa za Vas, u saradnji sa predavačem.
Sajt je osmišljen kao sigurna baza svih zainteresovanih za razmenu znanja. U cilju zaštite Vaših ličnih podataka, kao i za više informacija, molimo Vas da pročitate politiku privatnosti.
Nakon održanog časa otvoriće se prozor sa upitnikom za ocenu predavača. Poželjno je da svaki učenik oceni predavača u različitim kategorijama, od odnosa cene i kvaliteta, uloženog truda, stručnosti, zalaganja u prenošenju znanja i kreativnosti u osmišljavanju časa.
Mesto odakle pristupate platformi ecasovi.rs nije ni od kakvog značaja za realizaciju časa. Časovi se održavaju online u virtuelnoj učionici i to je jedna od ključnih prednosti ove platforme. Nama je važno da steknete znanje, a na raspolaganju su Vam najbolji predavači iz cele Srbije.
Naravno da je moguće pohađati više kurseva u istom vremenskom periodu, bitno je da imate deponovana novčana sredstva na računu platforme, uvek rezervišete svoje termine na vreme, odaberete predavača i nakon časa izvršite uplatu, kako bi mogao da se otvori novi, sledeći čas.
Imajući u vidu da smo svi mi različite ličnosti i nemamo isti pristup učenju i procese pamćenja, predavači će se maksimalno potruditi da se prilagode Vašim potrebama i nivou znanja koji treba unaprediti. Nakon svakog održanog časa učenik ima mogućnost da oceni održani čas i predavačevu posvećenost, pri čemu je svakom predavaču cilj da dobije što veći broj pozitivnih evaluacija i istkane se kao dobar predavač. Na taj način su svi učesnici maksimalno motivisani za postizanje najkvalitetnijih rezultata.
Naravno da je moguće, bitno je da imate deponovana novčana sredstva u Vašem e-novčaniku na platformi i da uvek rezervišete svoje termine na vreme.
Nama je najvažnije da Vi steknete znanje koje ste želeli. Ne stojimo na putu Vašoj želji da učite u društvu, u grupi polaznika. U tom slučaju će plan i program nastave biti prilagođeni potrebama rada u grupi, a i cena časa će biti drugačija u odnosu na individualne časove.
Napomena: Opcija grupnog pohađanja online časova neće biti dostupna za predavače sa BESPLATNIM tipovima naloga. Ova opcija će biti posebno naznačena u oglasu predavača koji imaju mogućnost držanja grupnih časova.
Trošak korišćenja platfome ecasovi.rs u iznosu od 100 dinara plaća predavač.. Iznos se automatski naplaćuje nakon realizovanog časa, tako što iznos za usluge predavača biva umanjen za 100 dinara.
Ne, platforma ne naplaćuje procenat od ostvarene zarade predavačima. Predavači plaćaju fiksne troškove za korišćenje naših usluga, a oni iznose 100 rsd, nakon svakog završenog časa.
Profesori se trenutno rangiraju po kvalitetu profila, informacijama koje su popunili kao i recenzijama ucenika koji su koristili njihovu uslugu.
Tako će profesori koji:
- su dostavili dokaze o svojim kvalifikacijama (diplome, sertifikate ili LinkedIn profil),
- su uneli profilnu sliku,
- su napisali svoju detaljniju biografiju,
- su dobili bolje recenzije učenika,
- nude više opcija za časove (predavači koji su ponudili korišćenje virtuelne učionice potpuno besplatno svojim učenicima, tačnije preuzeli plaćanje troška za korišćenje platforme, ili nude podelu troskova, proveravaju znanje učenika pre početka časa, kroz interaktivne kontrolne zadatke), biti bolje rangirani od onih koji nisu učinili ništa od navedenog.
Trenutno se mozete samo prijaviti u našu mejl listu kako bi ste redovno primali obaveštenja i uputstvo o registraciji kada platforma bude aktivna na domenu ecasovi.rs
Sajt nije besplatan. Profesori plaćaju članarinu.
Članarina se plaća mesečno, a trenutno imamo mogućnost da primamo samo kredine, debitne kartice i uplate putem poštanske uplatnice. Dostupna je i opcija da se narednog meseca predavaču odbije iznos članarine iz njegovog 'novčanika' sa platforme (od zarađenog iznosa nakon održanih časova).
Dok ne otvorite račun u banci, članarinu možete uplatiti putem poštanske uplatnice na sledeći broj računa/ link ka podacima za uplatu bice dostupni nakon što platforma počne sa radom. Naša preporuka je da otvorite račun u banci, radi sticanja boljeg uvida u prenos Vaših sredstava od strane sajta, kada počnete da ostvarujete prihode od časova. Otvaranje računa u banci i dobijanje kartica je relativno jednostavna i brza procedura. Potrebna Vam je u većini slučajeva samo lična karta, a transakcije će biti moguće realizovati mnogo brže i jednostavnije, uplate ćete moći da pratite odmah putem mobilne ili online aplikacije koje ima skoro svaka banka u ponudi. Predavači mogu izabrati da li će isplata prihoda ostvarenog na platformi ecasovi.rs biti realizovana jednom ili dva puta mesečno na tekući račun predavača.